Intern
Alumni Uni Würzburg - 1000 Careers One Story

Alumni-Newsletter

Alumnus Wim de Vilder ist Belgiens bekanntester Nachrichtensprecher

01.02.2024

Ein Erasmus Austausch hatte den Belgier einst nach Würzburg gebracht. Jetzt war er mit einem ganzen Filmteam zurückgekommen. Bei der Gelegenheit haben wir ihn befragt.

Wim de Vilder (Foto:Alumnibüro)

Wim, warum erinnern Sie sich so gut gerade an dieses Seminar?
Würzburg ist eine der Städte, in denen die meisten Hexen in Europa auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Wir sprechen jetzt über das 17. Jahrhundert....
Ich fand es interessant zu untersuchen, wie man damals beweisen konnte, dass jemand eine Hexe war. So landeten viele mutmaßliche Hexen auf dem Main. Diejenigen, die weiter schwammen, wurden als Hexen betrachtet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Diejenigen, die untergingen, waren keine Hexen, liefen aber natürlich Gefahr, zu ertrinken.

Viele Praktiken, die wir heute als Strafe betrachten, wurden damals angewandt, um zu beweisen, ob jemand schuldig war oder nicht. Ich finde es erschreckend zu sehen, wie wir manchmal zu diesen Methoden zurückkehren. Die Medien (insbesondere die sozialen Medien) können Verdächtige verurteilen, noch bevor es Beweise für ihre Schuld gibt.
Damit habe ich selbst zu kämpfen, da ich jetzt für die Medien arbeite.

Würzburg is één van de steden waar in Europa het meest heksen op de brandstapel terecht zijn gekomen. We hebben het nu over de 17de eeuw…
Ik vond het interessant om te bestuderen hoe men in die tijd kon bewijzen dat iemand een heks was. Zo zijn er heel wat verdachten van hekserij in de Main terecht gekomen. Wie bleef dreven, werd beschouwd als heks en op de brandstapel gezet. Wie zonk was geen heks, maar liep natuurlijk wel het risico om te verdrinken.

Heel veel praktijken die we vandaag in het moderne recht als een straf beschouwen, werden toen toegepast om te bewijzen of iemand schuldig was of niet. Ik vind het beangstigend om te zien hoe we daar soms terug naartoe gaan. Media (en vooral dan sociale media) kunnen verdachten al veroordelen nog voor er enig bewijs is van schuld.
Ik worstel daar zelf ook mee, omdat ik nu eenmaal voor de media werk.

 

Warum haben Sie sich für eine Karriere als Nachrichtensprecher entschieden?
Schon in jungen Jahren war ich vom Fernsehen fasziniert. Nach meinem Jurastudium in Leuven und Würzburg habe ich Kommunikationswissenschaften studiert. So bin ich beim öffentlich-rechtlichen Sender in Flandern gelandet, dem größten Fernsehsender des Landes.

Das Deutsch, das ich in Würzburg gelernt habe, hat mir in meinem Beruf sehr geholfen. In meinen ersten Jahren als Reporter war ich viel in Deutschland unterwegs. So habe ich zum Beispiel die Wahl von Gerhard Schröder und Angela Merkel aus der ersten Reihe miterlebt, als Reporter in Berlin in der Wahlnacht.
Inzwischen präsentiere ich seit mehr als 20 Jahren die meistgesehenen Nachrichten in Belgien, zur besten Sendezeit auf dem größten öffentlich-rechtlichen Sender des Landes. Unsere Nachrichten haben sogar mehr Zuschauer als die der kommerziellen Fernsehsender.
Das ist eine Arbeit, die mir wirklich Spaß macht.

Van jongs af was ik gefascineerd door televisie. Na mijn studie rechten in Leuven en Würzburg heb ik communicatiewetenschappen gestudeerd. Op die manier ben ik terecht gekomen bij de openbare omroep in Vlaanderen, de grootste televisiezender van het land.

Het Duits dat ik in Würzburg heb geleerd, heeft me in mijn carrière fel vooruit geholpen. In mijn eerste jaren als reporter ben ik veel in Duitsland geweest. Ik heb bijvoorbeeld de verkiezing van Gerhard Schröder en van Angela Merkel meegemaakt vanop de eerste rij, als reporter in Berlijn tijdens de verkiezingsavond.
Ondertussen presenteer ik nu meer dan 20 jaar het meest bekeken journaal in België, in prime time op de grootste openbare omroep van het land. Ons journaal heeft zelfs meer kijkers dan dat van de commerciële zenders omroep.

Het is een job die ik heel graag doe.

 

Was lieben Sie besonders an Ihrem Beruf und wie gehen Sie damit um, dass es zur Zeit so viele ungute Nachrichten gibt?
Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Wir erleben eine Krise nach der andere, es gibt wenig Optimismus. Die Demokratien auf der ganzen Welt (und in Europa) stehen unter Druck, die Welt wird immer komplexer, und wir stellen fest, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, in Frieden zu leben.
Gerade deshalb werden die Nachrichtenmedien mehr denn je wichtig. Ich verstehe, dass die Nachrichten manchmal deprimierend sein können, aber es ist sehr wichtig, dass die Menschen Nachrichten verfolgen. Wenn die Menschen nicht mehr wissen, was in der Welt passiert, wie sollen sie dann die richtigen Entscheidungen für sich und ihre Mitmenschen treffen?
Ich verstehe, dass Menschen manchmal die Nachrichten nicht mehr verfolgen, aber ich hoffe auch, dass sie sich trotzdem regelmäßig die Mühe machen, die Nachrichten zu verfolgen. Wenn alle nicht mehr wissen, was in der Welt vor sich geht, werden die Probleme nur noch schlimmer werden. Und die sozialen Medien sind dafür nicht die beste Nachrichtenquelle.

We leven in bijzondere tijden. We beleven de ene crisis na de andere er is weinig optimisme. Democratieën in de wereld (en in Europa) staan onder druk, de wereld wordt steeds complexer, en we beseffen dat in vrede leven geen evidentie meer is.
Juist daarom zijn nieuwsmedia meer dan ooit nodig. Ik begrijp dat het nieuws soms wat deprimerend kan zijn, maar het is wel heel belangrijk dat mensen nieuws volgen. Als mensen niet meer weten wat er in de wereld gebeurt, hoe kunnen ze dan de juiste keuzes maken voor zichzelf en hun omgeving?

Ik begrijp dat mensen soms afhaken van nieuws, maar ik hoop ook dat ze geregeld toch de moeite nemen om het nieuws weer te gaan opzoeken. Als iedereen onwetend wordt over wat er in de wereld gaande is, zullen de problemen enkel groter worden. En sociale media zijn daarvoor niet de beste nieuwsbron.

 

Wieso hatten Sie sich damals für Würzburg entschieden?
Ich wollte während meines Erasmus-Austauschprogramms unbedingt Deutsch lernen. Und im Sommer vor meinem Erasmus-Abenteuer war ich mit meinen Eltern in Würzburg. Es war ein Zwischenstopp auf der Rückreise von Italien.
Ich fand die Stadt sehr reizvoll, und sie erinnerte mich auch ein wenig an meine Heimatstadt Leuven: eine Stadt mit ungefähr der gleichen Einwohnerzahl und einer Universität, die ungefähr das gleiche Alter hat - aus dem frühen fünfzehnten Jahrhundert. Ich war wirklich gern in Würzburg, wenn auch nur für kurze Zeit.

Ik wilde graag Duits leren tijdens mijn Erasmus uitwisselingsprogramma. En in de zomer voor mijn Erasmus avontuur, was ik met mijn ouders in Würzburg. Het was een tussenstop op een terugreis vanuit Italië.
Ik vond de stad heel charmant, en ze deed me ook wat denken aan mijn thuisstad Leuven: een stad met ongeveer evenveel inwoners, met een universiteit die ongeveer even oud is. Ik heb de goede keuze gemaakt, ik was heel graag in Würzburg, ook al wat het maar voor een korte periode.

 

Was ist Ihre liebste Erinnerung aus Ihrer Erasmuszeit?
Am stärksten erinnere ich mich an das Studentenhaus, in dem ich mit anderen internationalen Studenten untergebracht war: Haus Berlin. Jetzt habe ich zu meiner großen Überraschung entdeckt, dass es immer noch existiert, obwohl es natürlich nach 30 Jahren gründlich renoviert wurde.
Mit einigen der Ausländer, mit denen ich damals im Haus Berlin wohnte, habe ich heute noch Kontakt. Wir haben dort viel gelernt, aber auch viele Partys gefeiert und sehr gut Deutsch gelernt!

Mijn sterkte herinneringen heb ik aan het studentenhuis waar ik samen met andere internationale studenten werd ondergebracht: Haus Berlin. Ik heb nu tot mijn grote verrassing ontdekt dat het nog altijd bestaat, al is het natuurlijk grondig gerenoveerd na 30 jaar.
Ik heb vandaag nog altijd contact met sommige buitenlanders waarmee ik toen in Haus Berlin woonde. We hebben er veel gestudeerd, maar ook veel feestjes gehouden, en zeer goed Duits geleerd!

 

Zurück