piwik-script

Intern
Globale Systeme und interkulturelle Kompetenz

Schwedisch B2.2 - Skriftliga färdigheter och läsförståelse

Datum: 24.10.2018, 12:00 - 13:30 Uhr
Kategorie: (Block-)Seminare, D
Ort: Hubland Nord, Geb. 25, Sprachenzentrum, Raum 01.025
Veranstalter: Zentrum für Sprachen // Fachbereich: fächerübergreifend
Vortragende*r: J. Koch, M.Wollschläger

På denna kurs ligger tonvikten på de skriftliga färdigheterna skriva och läsa. Kursmaterialet består av såväl autentiska fakta- och saktexter inkl. enklare vetenskapliga texter som texter från olika litterära genrer som läses och analyseras. Genom skrivövningar utvecklas medvetenheten om textproduktion som process. Texttyperna inkluderar t.ex. uppsatser, sammanfattningar, rapporter, olika standardiserade texter och kreativt skrivande. Valet av kursmaterial ska bidra till att deltagarna får möjlighet att vidare bekanta sig med det svenska och nordiska samhället och kulturen i de nordiska länderna.

Um die Veranstaltung für das GSiK-Zertifikat anrechnen zu lassen, benötigen Sie einen Schein über den bestandenen Sprachkurs. Es gibt keine GSiK Teilnahmeliste.

Informationen und Anmeldung auf sb@home

Zurück